Röjning i Vissefjärda

Från och med den 23 augusti pågar ett gallringsarbete av buskar från järnvägsområdet österut till Lyckebyån.

Syftet med röjningen är att göra det obekvämt för vildsvin. Arbetet kommer pågå denna och nästa vecka.

Till toppen