Bygg- och Miljönämndens pris

För att stimulera och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet, naturvården och byggnadsvården delar bygg- och miljönämnden varje år ut pris.

Priset kan ges till enskild person eller grupp (skolklass, förening, arbetslag eller liknande).

Priset kan delas av flera kandidater som nämnden utser.

Förslag på kandidater med motivering lämnas skriftligt till bygg- och miljönämnden:

Bygg och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

eller via epost: bygg-miljo@emmaboda.se

Förslag eller ansökan lämnas senast den 31 oktober.

Till toppen