Emmaboda kommun sänker sin innetemperatur

I arbetet med att sänka våra kostnader har vi nu beslutat att sänka innetemperaturen i våra lokaler med 0,5 grader där det är möjligt. I senaste prognosen för våra elkostnader kommer Emmaboda kommun att gå back 9,1 miljoner kronor på grund av dagens elpriser.

Detta är en av de åtgärder som vi sätter in för att få bukt med vårt underskott. Det arbetas samtidigt med driftoptimering av andra system och det kommer även göras investeringar i energibesparingsåtgärder under hösten/vintern.

Vi har förståelse för om vissa verksamheter kan uppleva detta problematiskt men tror inte denna sänkningen kommer påverka i någon större utsträckning. Vi har ett serviceordersystem där verksamheter kan anmäla obehag och skulle det efter utredning visa att det är problem i en fastighet är det inte svårare än att höja tillbaka temperaturen där.

Till toppen