Emmaboda kommun sänker sin elförbrukning med 9,8 procent för september månad

I prognosen räknar kommunen med att göra en besparing på 5 procent av elförbrukningen för perioden september till december vilket ger en besparing på 400 000 kronor.

- Detta är ett väldigt trevligt resultat att se. Både att det arbete alla våra verksamheter gör med att vara energisnåla men även dom energibesparingsåtgärder som gjorts och att det ger detta resultat, säger Hugo Kjellin, fastighetschef.

- Det har även uppmärksammats att många nu också har ett helt annat tänk när det gäller elen. Åk runt i vilket samhälle som helst så ser man att antalet tända lampor minskat drastiskt. Det är vi alla vinnare på då priset sätts efter den sista producerad kWh, oavsett om man är privatperson, företag eller kommun, säger Niklas Banérsson, orförande Teknik och Fritidsnämnden.