Nu är arbetet igång i Rasslebygd och Verda

I juni fick Emmaboda kommun bidrag från Naturvårdsverket för åtgärdsförberedande arbete, dvs planering för täckning av Rasslebygdsdeponin. Samtidigt kom statligt beslut om planeringsarbete för sanering av Verdaområdet i Vissefjärda.

Nu har en upphandling gjorts gällande konsult med erfarenhet av liknande projekt, och som dels kan göra kompletterande provtagning och sedan beräkna och planera för hur det praktiska arbetet ska genomföras. Det är företaget Wescon Miljökonsult AB, som kommer att göra detta uppdrag åt Emmaboda kommun.

Emmaboda järnvägsområde

Under hösten gör Trafikverket med konsulter en utredning, så kallad åtgärdsvalsstudie vid Emmaboda stationsområde. Denna studie kommer dels att belysa hur marken ska användas utifrån vilken tågtrafik och användning av spårområdet som kan beräknas för lång tid framöver. Det får till följd att Emmaboda kommun kan planera tydligare för marken söder om spåren. Ett av målen med arbetet är att säkerheten vid tågbyten ska förbättras, och att stationen ska kunna nås direkt från söder om spåren mot Långgatan.

Emmaboda kommun är mycket positiv till det förberedande arbetet som nu sker och ser fram emot genomförande så snart det är möjligt. Det kommer att ge stora mervärden, och skapa arbetstillfällen lokalt.