Bygg och Miljönämndens pris 2022

Christina Buitink och Wouter Buitink får bygg- och miljöpriset med 15 000 kronor för förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete för sin fastighet Vissefjärda 1:247.

Dessutom får också Ulrika Fransson och Tommy Svensén för bygg- och miljöpriset med 5000 kronor för förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete för fastigheten Violen 4 i Emmaboda.

Xylem tilldelas ett hedersomnämnande för deras byggnation av eget vattenverk för processvatten i Emmaboda kommun.