Vanliga frågor och svar angående feriepraktiken

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående feriepraktiken.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är folkbokförd i Emmaboda kommun, och är född år 2007 eller 2008.

Hur söker jag feriepraktikplats?

Du söker feriepraktikplats mellan 1-31 mars 2024.

Hur tillsätts platserna?

Vi går igenom din ansökan och säkerställer att du uppfyller kriterierna för feriepraktik, sedan tillsätts platserna baserat på vilka perioder och arbetsområden du har valt. Vi strävar efter att det ska bli en jämn fördelning mellan killar och tjejer i olika åldrar på arbetsplatserna.

När får jag svar på om jag fått feriepraktik eller inte?

Om du blir erbjuden en plats får du ett mejl senast tre veckor efter att ansökningstiden har gått ut om vilken feriepraktikplats du blivit erbjuden.

Ansökningstiden för feriepraktik har gått ut, kan jag ändå skicka in en ansökan?

Vi kan tyvärr inte ta emot efteranmälningar till feriepraktikplatserna.

Jag har sökt feriepraktikplats, men fick inget erbjudande. Varför?

Det kan bero på att du inte ingår i målgruppen som vi vänder oss till eller att platserna tyvärr inte räckte till alla sökande.

Jag vill byta feriepraktikplats, hur gör jag?

När du fått ett erbjudande om feriepraktikplats och period är det inte möjligt att byta.

Jag vill tacka nej till den plats som jag blivit erbjuden, hur gör jag?

Vill du tacka nej till den plats du blivit erbjuden mejlar du
jenny.nemes@emmaboda.se eller ringer på telefon 010-353 18 61.

Vad får jag i ersättning?

Ersättningen är 75 kr per timme inklusive semesterersättning.

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas i efterskott, vilket innebär:

  • Jobbar du under period 1 får du lön i slutet av juli.
  • Jobbar du under period 2 får du lön i slutet av augusti.
  • Jobbar du under period 3 får du lön i slutet av september.

Möjliga utbetalningsdagar är 16 juli, 5 augusti, 27 augusti, 5 september och 27 september. Din handledare behöver få rapportera in tiden du arbetat cirka en vecka innan för att ersättningen säkert ska hinna med.

Kan jag ta ledigt från min feriepraktik?

Nej, har du fått feriepraktik kan du inte ta ut någon form av ledighet. Behöver du vara ledig en hel dag eller några timmar ska du kolla detta med din handledare. Du kan ta igen förlorad praktiktid om det är okej för handledaren.

Att ta igen förlorad praktiktid är ingen rättighet, utan något som du måste komma överens om med din handledare.

Arbetsgivaren planerar och förväntar sig att du ska var på plats hela perioden, för att det ska bli så bra som möjligt både för dig och arbetsplatsen.

Varför behöver jag beställa utdrag från belastningsregistret?

När du praktiserar inom barnomsorg, fritids eller skola ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret eftersom arbetsgivaren är skyldig att göra en registerkontroll. Det innebär att arbetsplatsen kontrollerar om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

  • Utdraget i original ska visas för din handledare första dagen du börjar din feriepraktik (enligt Skollagen 2010:800). Har du inget utdrag får du inte börja din feriepraktik.
  • Handledaren gör en notering att du har visat registerutdraget. Du har rätt att behålla originalet.
  • Utdraget är giltigt i 12 månader. Kom ihåg att söka utdraget hos Polisen så snart du fått besked om att du får praktikplats inom barnomsorg, fritids eller skola.

Vi rekommenderar alla som söker feriepraktikplats att beställa ett registerutdrag i förväg eftersom det kan ta flera veckor att få utdraget.

Observera att det tar cirka 2 veckor att få ett utdrag. Det finns olika utdrag så var noga med att du beställer rätt. Observera att utdrag från belastningsregistret ska lämnas oöppnat. Om du vill öka dina chanser till att få en reservplats, beställ registerutdrag i god tid.

Blankett för att begära registerutdrag finns i länkarna nedan.

Här beställer du utdragen från Rikspolisstyrelsen:

För skola och barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För äldreomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Utdraget ska visas upp oöppnat. Om du inte visar upp ett oöppnat utdrag ur belastningsregistret kommer du inte kunna börja din feriepraktik.

Måste jag betala skatt när jag har feriepraktik?

Arbetsgivare är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts.
Om du vet att du inte kommer att tjäna över 24 238 kronor totalt under hela året kan du skriva under en jämkningsblankett.

Mer information på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.