Feriepraktik

Ljusblå bakgrund med orangea cirklar

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Prova på, se och lär för framtiden!
Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommunens olika verksamheter och/eller inom föreningslivet.

Feriepraktik 2024

Du söker feriepraktikplats mellan 1-31 mars 2024.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är folkbokförd i Emmaboda kommun, och är född år 2007 eller 2008.

Arbetstid och ersättning

Du arbetar totalt 60 timmar under tre veckor. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag mellan ca kl. 08.00-17.00.

Ersättningen betalas ut av Emmaboda kommun efter att dina handledare skickat in antal timmar som du arbetat. Har du inte varit anställd inom Emmaboda kommun tidigare så behöver du kontakta Swedbank oavsett nuvarande bank för att meddela konto för utbetalning.

Om du saknar konto, så får du en utbetalningsavi skickad till den adress som du är folkbokförd på. Giltig legitimation krävs för att lösa ut avin.

Viktigt att tänka på

Redan under ansökningstiden vill vi att du beställer ett utdrag från polisens belastningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utdraget, i ett oöppnat kuvert tar du med dig din första arbetsdag och lämnar till din handledare. Det är ett krav för att kunna påbörja feriepraktiken.

Det är viktigt att du registrerat rätt mejladress och att du regelbundet kollar din mejl!

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Feriepraktikens syfte är i första hand att ge erfarenhet och skapa kontaktnätverk ut i arbetslivet.

Feriepraktik anordnas av arbetsmarknadscentrum på uppdrag av Emmaboda kommun. Emmabodas kommun är din arbetsgivare och du omfattas av kommunens ansvars- och gruppolycksfallsförsäkring.

Arbetsplatsen bistår med en handledare som informerar och coachar dig i ditt arbete. Det är också arbetsplatsen som ser till att du vistas i en säker miljö och ger dig skyddsutrustning om det behövs.

Läs mer i foldern Så får barn och ungdomar arbeta från Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba så meddelar du det till arbetsplatsen innan du skulle ha börjat jobba. Det är därför viktigt att du tar reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen. Tiden då du är frånvarande får du ingen lön. Ledighet beviljas av respektive arbetsplats och bedöms från fall till fall.

Vad kan jag jobba med?

Här nedan ser du exempel på vad våra feriepraktikanter har jobbat med tidigare år.

  • Äldreomsorgen: Hjälpa de äldre vid måltider, promenader, bäddning med mera.
  • Förskolor: Olika uppgifter. Sortera saker, städa och arbeta i barngruppen.
  • Kostenheten: Vara behjälplig i köket. Baka, tillreda sallader, diska, lägga upp mat, packa varor och städa.
  • Städ eller vaktmästeri: Städa lokaler. Inom vaktmästeri kan du få reparera, underhålla och flytta möbler.
  • Föreningar i kommunen: Mest arbete utomhus, klippa gräs, måla och hjälpa till med service med café, disk, våfflor mm.
  • Skrivsommar genomförs vecka 26-28: Jobba som skribent och författare. Tillsammans med en professionell författare utvecklar du dig som skribent och skapar texter till en antologi. Mer information om Skrivsommar
  • Administration Emmaboda kommun
  • MHAB (Möjligheternas hus): Diverse arbeten, second handbutiken, återvinningstationen, verkstäder för återbruk med mera.

När du ansöker kan du fylla i önskemål om vart du vill jobba. Vi kan dock inte garantera placering inom dina val.

Om du blir erbjuden en plats får du ett mejl senast tre veckor efter att ansökningstiden har gått ut om vilken feriepraktikplats du blivit erbjuden.

Har du fått erbjudande om en feriepraktik och tackat ja till din plats kommer du under maj att få information om din feriepraktik. Där finns namn och kontaktuppgifter till arbetsplatsen. Du har själv ansvar att senast 2 veckor innan du börjar din feriepraktik kontakta din handledare.

Vanliga frågor och svar angående feriepraktiken

Här hittar du vanliga frågor angående feriepraktiken