Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv.

De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv.

Det inkluderar jämställdhet, mångfald, tillgänglighet men även viktiga områden som rätt till utbildning, yttrandefrihet och människors möjlighet att överleva.

Till toppen