Jämställdhet

Visionen för Emmaboda kommun i jämställdhetsarbetet är att våra arbetsplatser skall vara jämställda och leda till demokrati, kvalitet och samverkan.

Vi anser att makt, inflytande, ansvar och resurser ska fördelas lika mellan könen för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar.

För att förverkliga visionen måste värderingar som syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyra vår personalpolitik. För att skapa mer jämställda arbetsplatser krävs ett aktivt arbete. Jämställdhetspolicyn anger grunden till det aktiva arbetet med jämställdhet. Policyn avgränsas till att behandla jämställdhet i arbetslivet och har sin grund i Diskriminerings­lagen (SFS 2008:567).

Till toppen