Mäns våld mot kvinnor - Våld i nära relation

Viktig information

När du surfar på sidan aktivera privat surfläge/inkognitoläge på din dator, telefon eller surfplatta. Radera historiken om du befinner dig i en utsatt situation. Du kan alltid snabbt lämna sidan genom att klicka på knappen Lämna sidan som finns ute till höger.

Det är i dagens samhälle fortfarande så att kvinnor och flickor utsätts för våldshandlingar i olika former av män och pojkar. Det är inte okej. Det förekommer fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Här kan du lära dig mer om vad som är en våldshandling, få kunskap i hur du kan hjälpa någon som är utsatt och viktigast av allt du som utsatt kan hitta länkar, telefonnummer och sidor på var du kan få hjälp.

2020 anmäldes 39200 misshandelsbrott och 8690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor (Brå). Det är siffror som måste förändras. Varje siffra i statistiken representerar en människa. Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är 40 punkter som omfattar åtgärder för att förebygga våld, stöd och skydd för utsatta samt skärpt lagstiftning vid lagförande av personer som utsatt sin partner eller före detta partner för våld.

Våldspyramiden

Var befinner du dig?

Bild på våldspyramiden

Genom att titta på våldspyramiden kan du se om du blivit utsatt för en våldshandling. Våld börjar tidigare än vad man tror.

Att ta kontakt med någon och berätta är första steget till att förändra situationen du befinner dig i. Det finns hjälp att få. Här har vi samlat länkar och telefonnummer till olika sidor och organisationer som finns för våldsutsatta

Tydliga tecken såsom frakturer, sårskador och blåmärken är lättare att upptäcka än de mer diffusa som magsmärtor, yrsel, nedstämdhet, smärtproblem eller koncentrationssvårigheter.

Att våga fråga hur någon mår eller har det är att visa omtanke. Det kan vara det som gör skillnad.

Vad kan du som har någon i din närhet du misstänker eller vet är utsatt för hot eller våld göra.

  • Våga se
  • Våga fråga – flera gånger
  • Lyssna in
  • Anteckna vad som händer i en enkel dagbok
  • Kontakta sjukvården (för att dokumentera skador)
  • Följa med till läkaren (medför inte polisanmälan)
  • Ge inte upp även om kvinnan återvänder till den misshandlande mannen
  • Ta kontakt med kvinnojouren för råd och stöd
  • Lotsa vidare – hänvisa inte. Det kan vara du som behöver hjälpa till med slå numret till polisen eller följa med till läkare.

Det finns hjälp och stöd att förändra ditt beteende om du utsatt någon för våld. Organisationen MÄN jobbar med flera projekt för att motverka mäns våld.

MÄNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt center för kvinnofrid (NCK) har en kostnadsfri, webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg och rättsväsende men som även är tillgänglig för privatpersoner. Den är cirka 3 timmar lång.

Kursen hittar du på webbkursomvalds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm kvinnofridslinjen flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskutera på arbetsplatsen hur den kan hjälpa eller öka tryggheten för en medarbetare som är utsatt för våld i nära relation.

Det är viktigt att uppmärksamma våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv, det handlar om omsorg om medarbetaren.

Statistik

1. 2020 rapporterades 28 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år i Emmaboda kommun av dessa var 21 av brotten utförda av någon som offret kände. 17 var inom en relation eller familj/släktskap.

2. Det förekom 3 fall av grov kvinnofridskränkning i Emmaboda kommun 2020.

3. Det anmäldes 11 misshandelsfall mot flickor i ålder 0-17 år i Emmaboda kommun 2020, samtliga förövare var bekanta med offren.

4. 16 stycken våldtäkter mot flickor och kvinnor rapporterades 2020 i Emmaboda kommun. Det är en ökning på över 100 procent från 2019.