Regler och styrande dokument

Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och miljöbalken är några exempel på lagar som vi måste följa.

Kommunen har behov av att utforma egna styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Styrande dokument