Ekonomi och budget

Sedlar

Inom en kommun hanteras många miljoner under ett år. För att säkerställa att pengarna används till rätt saker upprättas det styrdokument.

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

Budget

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av resultatet för en del av året. Kommuner är skyldiga att minst en gång per år upprätta en delårsrapport. Rapporten ska återge faktiska förhållanden för perioden och innehålla följande delar:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning
Till toppen