Kvalitetsbokslut 2017

2009 deltog Emmaboda kommun för första gången i KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. En övergripande mätning med styrning och ledning från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Drygt 240 kommuner deltog i mätningen 2017. En mätning som ger Kommunfullmäktige en god bild av hur kvaliteten och resultatet ser ut i de olika verksamheterna som kommen ansvarar för.

Fram till 2015 har det övergripande kvalitetsarbetet gjorts av kommunlednings-kontoret som i sin tur överlämnat en kvalitetsrapport till Kommunfullmäktige i april. 2015 bildade kommunen en arbetsgrupp, SKA-Systematiskt kvalitetsarbete, med en representant från varje nämnd och med samordningsansvar från kommunlednings-kontoret, Tommy Persson, Åsa Albertsson, Linnéa Haraldsson, Anders Friberg, med syfte att bland annat överlämna ett Kvalitetsbokslut som presenterades i juni 2016.

Till toppen