Eldningsförbud upphör onsdagen den 2 augusti kl 12.00

Från och med 2 augusti kl 12.00 råder det inte längre eldningsförbud i Emmaboda kommun.

Det har rått eldningsförbud i Emmaboda kommun liksom i övriga kommuner i Kalmar län sedan 26 maj. Nu bedömer länets räddningstjänser att brandrisken inte är lika stor och länets kommuner har fattat beslut om att upphäva eldningsförbudet.

När det inte råder eldningsförbud gäller eget ansvar att ta beslut om att det är lämpligt att elda eller inte.