Emmaboda kommun utökar hemsändningsbidraget för matvaror

Med anledning av den uppkomna situationen kring Coronaviruset Covid -19, beslutar kommunstyrelsens ordförande tillika Krisledningsnämndens ordförande att utöka det kommunala hemsändningsbidraget för matvaror.

Det utökade hemsändningsbidraget för matvaror gäller alla boende utanför centralorten Emmaboda/Lindås som är antigen 70 år eller äldre, eller personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens riskgrupper rörande Covid – 19.

- Vi är glada över att Region Kalmar län har gett oss möjligheten att utöka hemsändningsbidraget, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet gäller från och med den 27 mars 2020 till och med den 1 maj 2020, i enlighet med Region Kalmar läns beslut.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande

Till toppen