Bekräftat fall av covid-19 i kommunal verksamhet

Smittkällan är från ett privat sammanhang och personen har inte varit på arbetsplatsen dagarna innan symptomen kom.

Smittskyddet i Kalmar län bedömer att man på grund av smittkällan inte gör någon smittspårning på den aktuella arbetsplatsen.