Fortsatt stängning av biblioteken, The Glass Factory, bowlinghallen och Emmaboda Bad och Träningscenter

Med hänvisning det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga stängningen till den 28 februari 2021.

För biblioteken innebär det att huvudbiblioteket är stängt för externa besökare. Folkbiblioteksfilialerna är fortsatt stängda men att skolbiblioteken fortsatt håller öppet.

Emmaboda Bad- och träningscenter är stängt för besökande. Undantaget är simundervisning för barn och unga födda 2005 eller senare.

Till toppen