Emmaboda kommun erbjuder fortsatt stöttning av det lokala näringslivet samt hyresrabatt

Med hänvisning det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga stöttningen av det lokala näringslivet samt hyresrabatt till den 30 juni.

Företag som är hyresgäster i verksamhetslokaler hos Emmaboda kommun, Emmaboda bostads AB, EBA och Emmaboda fastighets AB, EMFAB: s och ingår i av Regeringen utpekade covid-19 drabbade branscher* kan ansöka om en 50% rabatt på hyran för perioden april-maj 2021. Villkor för att beviljas stödet är att EU-kommissionen godkänner Regeringens förslag om hyresrabatt med 50% till företag i av Regeringen utpekade branscher*.

*detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Ambitionen är att efter den 30 juni 2021 inte förlänga det utökade stöttningen av det lokala näringslivet samt hyresrabatt.

Till toppen