Hälsoskyddsavgift för 2021 efterskänks

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

I anledning av tillsynen tar kommunen ut avgifter för hälsoskyddet enligt fastställd taxa. Krisledningsnämndens beslut att efterskänka hälsoskyddsavgiften för 2021 gäller inte för verksamhet inom kommunkoncernen som debiteras hälsoskyddsavgift.

Till toppen