Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun

Utifrån samverkansavtal 2019-2023 beskrivs i detta medborgarlöfte den inriktning för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som Emmaboda kommun och lokalpolisområde Nybro gemensamt och var för sig ska genomföra under resterande del av 2022 samt 2023.

Medborgarlöftet undertecknades av:

Lotta Petersson chef lokalpolisområde Nybro

Johan Jonsson kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun

Här kan du läsa dokumentet i sin helhet , 143.7 kB.

Polisen och kommunen avser att 2022-2023 fokusera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mot målet att:

  • Minska användning av tobak, alkohol och narkotika bland kommunens invånare
  • Minska den upplevda otryggheten i lokalsamhället
Till toppen