Kungörelse omhändetagna cyklar

I början av oktober har städning i cykelställen inom Emmaboda kommun genomförts. De som nu saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan.

Cyklar som inte förlustanmälts till polisen och lösts ut inom tre månader, 2019-01-02, tillfaller kommunen. För bokning av tid för utlämning av cykel kontaktas Tekniska kontoret: teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-24 90 70. Vid utlämning ska polisanmälan gällande förlust av cykel visas upp.