Val 11 september 2022

En hand som lägger ner valkuvert i en låda

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Här hittar du information om valet 2022.

På biblioteken och kommunkontoret finns information om valet på annat språk än svenska.

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Nästkommande val är:

  • 11 september 2022

Valnämnden i Emmaboda kommun ansvarar för planering och genomförande av valen i kommunen.

Valhandläggare är Maria Henningsson, telefon 0471-24 90 44 och
Anneli Karlsson, telefon 0471-24 92 17
e-post: valkansli@emmaboda.se

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att länsstyrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Svenska val

Det svenska valsystemet

Därför ska du rösta

Sverige är ett demokratiskt land där vi har möjligheten att påverka och förändra framtiden samt samhället.

Det är vår medborgerliga rättighet och skyldighet att vara med och påverka och förändra vår framtid. Genom att utnyttja vår rösträtt har vi möjligheten att påverka samhället i alla politiska frågor. Barn och utbildning, familj och omsorg, arbete och företag, miljö och klimat, bygg och boende, kultur och fritid för att bara nämna några viktiga frågor.

Genom att rösta engagerar du dig också i vem som ska företräda dig och dina åsikter i kommunen, regionen och riksdagen. Om man inte röstar får man inte sin röst hörd och bidrar därigenom inte heller till att förändra samhället.

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett ursprung, kön, religion eller ålder! Bli delaktig i samhället, gör din röst hörd, engagera dig och rösta!

Du måste kunna styrka din identitet för att kunna rösta.

Det finns tre sätt för väljaren att styrka sin identitet, dels genom giltig egen id-handling, att du är känd av röstmottagaren eller att någon annan med giltig id handling går i god för dig.

Du måste även ha ditt röstkort med dig om du vill förtidsrösta.

Valdistrikt och vallokaler

Kommunen är indelad i 6 valdistrikt. Här hittar du våra valdistrikt och vallokaler.

Vallokaler för val 11 september 2022 kl. 08.00-20.00

ValdistriktVallokal
AlgutsbodaJohansfors skola
Landsvägen 1, Broakulla
Emmaboda södraEmmaboda Folkets Hus-Dackesalen
Nygatan 8, Emmaboda
Emmaboda norraVilhelm Mobergsgymnasiet
Rådhusgatan 17, Emmaboda
LindåsMikaelsgården
Sandgatan 10, Lindås
LångasjöLångasjö skola-gymnastiksal
Kyrkvägen 41, Långasjö
VissefjärdaVissefjärda bibliotek
Verdavägen 20, Vissefjärda

Förtidsröstning

På röstkortet finns information om var du ska rösta. Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen kan du rösta i förtid mellan 24 augusti och 11 september. För platser och tider se nedan.

Se film om att rösta i förtid

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp.

Skriv tabellbeskrivning här

Tider för förtidsröstning i kommunhuset,
Järnvägsgatan 28, Emmaboda

Vecka 34 (24 aug - 28 aug)


Onsdag-fredag

11.00-15.00

Lördag-söndag

10.00-13.00

Vecka 35 (29 aug - 4 sep)


Måndag-fredag

11.00-15.00

Lördag-söndag

10.00-13.00

Vecka 36 (5 sep-11 sep)


Måndag-fredag

11.00-18.00

Lördag

10.00-13.00

Söndag

08.00-20.00

Tider för förtidsröstning på övriga orter

Algutsboda

6 september kl 16.00-19.00
Johansfors skola, matsalen
Landsvägen 1, Broakulla

Boda Glasbruk

8 september kl 16.00-19.00
Boda skola - Samlingslokal vid f d biblioteket
Idrottsvägen, Boda Glasbruk

Lindås

1 september kl 16.00-19.00
Mikaelsgården
Sandgatan 10, Lindås

Långasjö

30 augusti kl 16.00-19.00
Långasjö skola, gymnastiksalen
Kyrkvägen 41, Långasjö

Vissefjärda

31 augusti kl 16.00-19.00
Vissefjärda bibliotek
Verdavägen 20, Vissefjärda

Budröstning

Om du är sjuk, gammal eller funktionshindrad och inte kan ta dig till vallokal, kan du rösta med bud.

Har du ingen som kan vara ditt bud kan du få hjälp av ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare fungerar som förtidsröstning.

I samband med valet kommer det gå att ringa för att boka ambulerande röstmottagare. Dessa kontaktuppgifter publiceras närmare valet.

Under kontorstid kan du även kontakta valkansliet via kommunens växel:
0471- 24 90 00.

Även lantbrevbärare kan vara bud. Kontakta lantbrevbäraren och meddela att ni vill rösta.

Information till partierna

Vid val 2022 kommer valkansliet ta emot valsedlar för distribution till valdistrikten och förtidsröstning i förtid med avseende på de valsedlar som partierna själva ansvarar för att leverera.

Vill ni ha era namnvalsedlar utlagda så att de finns tillgängliga vid öppnandet av vallokalerna, kontakta valkansliet vx 0471-24 90 00. Sista datum för inlämning till valkansliet är 2022-08-11 kl. 15.00.

Frågor och svar om valet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring valet.

Ja, om du är svensk medborgare och är – eller någon gång har varit – folkbokförd i Sverige. Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Ja, om du är:

  • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
  • EU-medborgare, eller medborgare i Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige eller medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

På det röstkort som du får hem i brevlådan står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Du kan också förtidsrösta i någon av de särskilda vallokalerna för förtidsröstning.

Läs mer om våra valdistrikt och vallokaler/förtidsröstning

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Dessutom står vilka val du har rösträtt i.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i en röstningslokal. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Du måste styrka din identitet för att få rösta. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

  1. Vara känd av röstmottagaren
  2. Visa ID-handling
  3. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Senast den 24 augusti ska du ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Din vallokal är bara öppen på valdagen. Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Du måste styrka din identitet för att få rösta.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du gör i ordning din röst bakom en valskärm och lämnar sedan över din röst till röstmottagarna. De antecknar i röstlängden att du har röstat och lägger ner din röst i valurnan.

Läs mer om att rösta i vallokal här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Förtidsröstning är det som tidigare kallades poströstning.

Du kan precis som tidigare förtidsrösta 18 dagar före valet. En röstningslokal kan till exempel vara kommunhuset, en skola eller ett bibliotek. Du måste ta med dig röstkort och id-handling.

Läs mer om att förtidsrösta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill kan du också sätta ett kryss på valsedeln för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du får bara kryssa för en person.

Läs mer om personröstning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det saknar betydelse om du har strukit över ett eller flera kandidatnamn på en valsedel. Valsedeln räknas som om strykningen aldrig har gjorts.

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas din röst som en röst på partiet, inget av personkryssen räknas.

Ja, på partivalsedel kan du personrösta på det parti som har kandidater som har lämnat samtycke senast fredag före valdagen. Du kan även personrösta på en blank valsedel. Det är de partier som har kandidater som har lämnat samtycke. Då måste du skriva både partinamn och kandidatens namn.

Mer information om att rösta på parti och person på Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valsedlarna är gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige och blå för val till regionfullmäktige.

Det finns tre olika typer av valsedlar för vart och ett av de tre valen:

  • Namnvalsedel = valsedel tryckt med partiets namn och dess kandidater.
  • Partivalsedel = valsedel tryckt med enbart partinamn.
  • Blank valsedel = valsedel utan tryckt partibeteckning och kandidatnamn. De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Se länkarna under rubriken "Relaterad information" nedan.

Till toppen