Medborgarlöftet mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun undertecknat

Utifrån samverkansavtal 2019-2023 beskrivs i ett förnyat medborgarlöfte den inriktning för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som Emmaboda kommun och lokalpolisområde Nybro gemensamt och var för sig ska genomföra under 2021-2022.

Polisen och Emmaboda kommun avser att 2021-2022 fokusera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mot målet att:

  • Minska användning av tobak, alkohol och narkotika bland kommunens invånare
  • Minska den upplevda otryggheten i lokalsamhället
  • Medborgarlöftet mellan Emmaboda kommun och Polisen beskriver hur vi ska samarbeta. Detta tillsammans med att kommunen sedan en tid tillbaka åter har en folkhälsosamordnare hoppas jag ska innebära bland annat ett tryggare Emmaboda, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se