Emmaboda kommun startar kampanjen Deträckernu!!

Det räcker nu!!

Emmaboda kommun ställer sig bakom ett aktivt förebyggande arbete av mäns våld mot kvinnor. Kampanjen ligger i linje med den värdegrund som alla anställda i Emmaboda kommunkoncern förväntas efterleva.

Kampanjen inleds med att alla kommunanställda och politiker ska gå en tre timmars webbkurs från Nationellt centrum för kvinnofrid fördelat på två kurstillfällen. Introduktionskursen ger en grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Emmaboda kommun uppmanar föreningar, företag och invånarna att ta del av utbildningen som finns på kampanjsidan www.emmaboda.se/deträckernu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Mäns våld mot kvinnor är ett viktigt område att arbeta med. Som kommun är det vårt ansvar att ta ställning mot Mäns våld mot kvinnor. Det drabbar systrar, döttrar, mammor, kollegor och vänner. Varje drabbad kvinna är en för mycket, säger Anders Svensson, kommunchef.

Statistiken talar sitt tydliga språk att något måste göras och det nu. 2020 anmäldes 39200 misshandelsbrott och 8690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. (Brå). 11000 sjukskrivningsärenden per år är relaterade till våld i nära relation.

- Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta vuxna och barn. En kvinna som utsätts för våld i nära relation kan även utstå andra begränsningar, det kan handla om att inte ges utrymme att vara en aktiv medborgare och delta i beslutsfattande som rör henne som individ eller samhällsmedborgare, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Regeringen har nu även lagt fram ett åtgärdspaket för att få stopp på mäns våld mot kvinnor som innehåller 40 punkter.

Mer information på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fokus kommer ligga på kunskapshöjande insatser och lättillgängliga vägar för att få tillgång till hjälp vid utsatthet.

För mer information kontakta:

Louise Sandqvist, Folkhälsosamordnare
Telefon 0471-24 90 16
E-post louise.sandqvist@emmaboda.se

Anders Svensson, kommunchef Emmaboda kommun,
Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun

Till toppen