Dags igen för populär trafikutbildning för årskurs 8

Trafikprojektet för åk 8 på Bjurbäcksskolan startar vecka 11 och avslutas vecka 22. I år finns en ny samarbetspartner, Falck Emmaboda Räddningskår som stöttar upp under området tunga fordon.

Sedan 2006 har Algutsboda Hembygdsförening stått bakom Trafikprojektet för ungdomar i åk 8 på Bjurbäcksskolan. Syftet är att ge ungdomar i Emmaboda bättre kunskaper om trafikregler och därmed hjälpa till att främja och ge bättre möjligheter i att undvika olyckor.

- Ett särskilt populärt inslag finns i senare delen av projektet. Då ges elever, med vårdnadshavares samtycke, möjlighet att få en kortare ”prova på” träning i mopedkörning med utbildade körlärare på plats på Emmaboda flygbana i Skutaryd, säger Annette Karlsson, Studie- och yrkesvägledare

Trafikprojektet har ett späckat program på mentorstiden varje vecka från starten vecka 11 till avslutet vecka 22.

Projektet har en genomgående tråd där samtliga medverkande aktörer har samhällsviktiga funktioner. De som medverkar är Räddningstjänsten, Räddningskåren, Polisen och Nybro Trafikskola. Ny samverkanspartner för i år är Christer Fransson och Falck Emmaboda Räddningskår som kommer berätta om tunga fordon.

Ett av flera viktiga inslag är polisens information om trafikregler, risker och konsekvenser om man bryter mot trafiklagarna. Utöver detta får eleverna en utbildning i HLR (Hjärt-och lungräddning) samt kunskaper om alkohol och drogers negativa påverkan på omdömet överlag.

För mer information kontakta:

Annette Karlsson, Studie och yrkesvägledare