Restauranger och allaktivitetshus i anslutning till kommunens särskilda boenden öppnar 21 mars

Emmaboda kommun är glad att kunna meddela att restaurangerna och allaktivitetshusen i anslutning till kommunens särskilda boenden öppnar den 21 mars för besök och aktiviteter.

Låg smittspridning och hög vaccinationsgrad i kombination med möjlighet att hålla avstånd ligger tillsammans med utgångspunkterna i kommunens socialtjänstplan till grund för beslutet att åter öppna upp.

- Att kunna mötas och delta i sociala aktiviteter är mycket hälsofrämjande och en stark grundpelare i kommunens äldreomsorg. Det känns därför bra att kunna öppna upp igen och att besökarna kan känna sig trygga i att komma, säger verksamhetschef Ann-Louise Nylander och kostchef Anne Eriksson.

För mer information kontakta:

Allaktivitetshusen och restaurangerna som nås via kommunens växel.