Ukrainaprojektet Care - växtkraft i generationer bjuder in till öppet hus

Projektet bjuder in till Öppet Hus torsdagen den 24 Augusti kl. 15.00-18.00 på Mötesplatsen Emmaboda (bredvid biblioteket).Välkommen att träffa deltagare som berättar om vad de gjort och upplevt om projektet.

Deltagarna är engagerade i planeringen av det öppna huset. Det blir en rad olika aktiviteter, utställningar och gott fika som bakats i en workshop där man samtidigt lär sig vardagssvenska. Deltagare kommer att berätta om sina upplevelser och vad de fått ut av att delta i projektet.

-          Det kommer även att finnas möjlighet att prata med deltagare som söker arbete, säger projektledare Helena Berzelius.

Målet är stegförflyttning till anställningsbarhet eller utbildning, matchning till arbete, men även kompetensutveckling för de som redan har fått arbete för att kunna växla upp till mer kvalificerade arbetsuppgifter, socialisering och hälsofrämjande aktiviteter. Vi har stort fokus på svenska språket både på våra lektioner och i de olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter som vi gör.

-          Verksamheten på Mötesplatsen ger ringar på vattnet och att fler tar kontakt med varandra och lär känna andra kommuninvånare. Vi har ett fokus att matcha ut personer till det privata näringslivet. Vi stöttar både individen och arbetsgivaren och i många fall är yrkesintroduktionsanställningar ett bra verktyg för att få arbetsgivare att testa och kanske även lära upp en ny medarbetare, avslutar Helena.

Care – växtkraft i generationer är ett samarbetsprojekt mellan Emmaboda och Nybro kommun som startade i november 2022 och pågår till 30 september 2023. Vi arbetar med människor från Ukraina som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Projektet har 4 moduler: hälsa, utbildning, arbete och entreprenörskap.

För mer information kontakta:

Helena Berzelius, helena.berzelius@emmaboda.se, mobil 070-213 39 31.