Regeringens budgetproposition

Emmaboda kommun ser positivt på regeringens välfärdssatsningar i budgeten. Men medlen kommer inte att räcka och det är ett fortsatt tufft läge.

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen föreslår att kommunerna får 7 miljarder kronor och regionerna 3 miljarder kronor i höjda generella statsbidrag för 2024. För Emmaboda kommun ger det ett tillskott på ca 6 miljoner kronor. Det tuffa ekonomiska läget och den höga inflationen har redan gjort att kommuner och regioner vidtar flera åtgärder i form av effektiviseringar.

- Emmaboda kommun ser positivt på regeringens välfärdssatsningar i budgeten. Men medlen kommer inte att räcka och det är ett fortsatt tufft läge. Ökade kostnader för bl a pensioner och arbetsgivaravgifter gör att de ökade statliga bidragen inte kommer att räcka till några satsningar. Det är därför av yttersta vikt att nämnder och förvaltningar håller sina budgetar 2024, säger Johan Jonsson (C) kommunstyrelsens ordförande.