Miljoner i bidrag till åtgärdssamordnare

Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge har beviljat 80% i stöd drygt 3,74 miljoner i form av LOVA-bidrag till en tjänst som åtgärdssamordnare. Emmaboda kommun och Lyckebyåns Vattenförbund medfinansierar med 486 000 kr vardera. Det är ett femårigt projekt och en helt ny tjänst som ska rekryteras.

Åtgärdssamordnaren kommer att arbeta 50% för Emmaboda kommun och 50 % för Lyckebyåns Vattenförbund. Tjänsten som åtgärdssamordnare kommer att ha flera funktioner. Sprida information, kunskap, ta initiativ till projektansökningar för olika vatten- och naturvårdsprojekt med syften att minska övergödningen av våra vattendrag och Östersjön. En stor del av tjänsten inom Vattenförbundet blir en utåtriktad roll, att hålla i kontakter med markägare, företag och organisationer inom Lyckebyåns, Nättrabyåns och Silletorpsåns avrinningsområden.

- För oss handlar det mycket om att ta vid, driva på och hålla ihop den samverkan vi fått via Skogsstyrelsens och Länsstyrelsernas projekt Grip on Life som snart kommer att avslutas. Alla har ett ansvar för genomförandet av den handlingsplan vi gemensamt jobbat fram, men det behövs alltid någon som driver på och stöttar, säger Bo Sunesson, ordförande i Lyckebyåns Vattenförbund.

Eftersom 60% av ytan i Emmaboda kommun består av Lyckebyåns avrinningsområde så kommer ett stort fokus även i den kommunala delen av tjänsten också att handla om åtgärder i och kring Lyckebyån.

- Vi söker en erfaren och självgående person med kunskaper inom vatten- och övergödningsfrågor. Det handlar både om utredningar, ansökningar och att hålla i och genomföra konkreta insatser, säger Micaela Gustafson, teknisk chef Emmaboda kommun.

Fakta:
Lyckebyåns vattenförbund är aktivt i hela Lyckebyåns avrinningsområde, som i huvudsak sträcker sig genom Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommuner. https://www.lyckebyan.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOVA – lokala vattenvårdsprojekt. https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer Information:
Micaela Gustafson, Emmaboda kommun
Tel 010-353 11 01
E-post: micaela.gustafson@emmaboda.se

Bo Sunesson, ordförande Lyckebyåns Vattenförbund
Mobil: 070-2497204
E-post: bo.sunesson@politiker.emmaboda.se