Emmaboda kommun beviljas 4,69 miljoner i stöd från AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden)

Projektet ”Hälsolyftet – vägen in” är ett treårigt projekt som kommer att drivas av Mötesplats Emmaboda som är en verksamhet under Emmaboda kommuns socialförvaltning. Målet är att stärka den sociala integrationen och förbättra hälsan hos tredjelandsmedborgare i kommunen samt att öka civilsamhällets delaktighet i integrationsarbetet.

- Vi har flera människor i vår kommun som ännu inte blivit en integrerad del av vårt samhälle varken socialt eller ekonomiskt. Via stödet från AMIF får vi resurser till fler och nya insatser så vi kan rusta personernas hälsa så att de kan ta viktiga steg mot egen försörjning, säger Therese Axelsson, chef för Individ- och familjeomsorgen vid Socialförvaltningen Emmaboda kommun.

Projektet ”Hälsolyftet – vägen in” startar 1 oktober 2024 och ska under projekttiden arbeta med 66 personer varav 14 barn från målgruppen tredjelandsmedborgare. Det är personer som flyttat till Sverige från länder utanför Europa och som ännu inte är svenska medborgare. Deltagarna kommer att få teori och praktik kring kost, matlagning, träning och motion. De kommer också att få hjälp av personlig tränare att komma igång och hitta sin motionsform. Det finns också möjlighet till stöd via en tränings- och hälsoapp. Projektet ska även utveckla specifika hälsostimulerande aktiviteter för barn och unga.

De olika hälso- och integrationsprogrammen kommer att genomföras både individuellt och i grupp. Samhällsorientering och olika integrationsaktiviteter kommer också att genomföras.

- Under projektet vill vi förnya och fördjupa vårt arbete med civilsamhället. Det behövs fler parter för att få deltagarna socialt integrerade. Vi hoppas också att föreningslivet ska hitta nya medlemmar och volontärer till sina verksamheter i projektets målgrupp, säger Anja Budischewski, verksamhetsledare på Mötesplats Emmaboda.

För mer information:
Ann-Christine Torgnyson, projektutvecklare Emmaboda kommun,
ann-christine.torgnyson@emmaboda.se, 076-166 61 48.

Anja Budischewski, anja.budischewski@emmaboda.se, verksamhetsledare Mötesplats Emmaboda,
010-353 16 98.