Möjligheternas Hus AB säljer Vissefjärda Pall

Vissefjärda Pall ingår i det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB, Emmaboda kommun. Under 2020 ska verksamheten säljas. Vissefjärda Pall tillverkar EUR-pallar, pallkragar samt gör specialbeställningar enligt kundens önskemål.

Verksamheten bedrivs idag som en dagligverksamhet med deltagare inom bland annat LSS (lagen om stöd och service). 2018 firade verksamheten 50-årsjubileum. Verksamhetens kunder är såväl stora som små och samarbetar ofta med lokala företag där snabba, smidiga och kundspecifika lösningar krävs.

Tillverkningen är godkänd och kontrolleras av Jordbruksverket ISPM 15 och tillverkningslicens för EUR-pall är utfärdad av Det Norske Veritas. Vissefjärda Pall är även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Värdering av anläggningstillgångar, maskiner och inventarier, uppgår till 1,5Mkr. Möjligheternas Hus AB har fri prövningsrätt gällande försäljning av rörelsen. Vid en försäljning av rörelsen önskar Möjligheternas Hus AB samarbete gällande praktikplatser på Vissefjärda pall. Inkom med anbud senast 25 april 2020.

För mer information om rörelsen:

Fatima Sigurd, vd Möjligheternas Hus AB
telefon: 0471-24 98 51, e-post: fatima.sigurd@emmaboda.se

För mer information om lokalerna, hyresavtal etc:

Ivan Lindmark, vd Emmaboda Bostads AB och Emmaboda Fastighets AB
telefon: 0471-24 98 33, e-post: ivan.lindmark@emmaboda.se