Emmaboda kommun inför besöksförbud på LSS-boenden där äldre och sköra bor

Emmaboda kommun inför besöksförbud med omedelbar verkan på LSS-boenden där äldre och personer i riskgrupper bor. Beslutet är ett tillägg på Krisledningsnämndens beslut den 13 mars 2020 då samtliga kommunala äldreboenden/servicehus stängdes för besök på grund av coronaviruset Covid-19.

Beslutet att stänga LSS-boenden för äldre och sköra har efterfrågats av verksamheten. Regeringen tog beslut den 31 mars om förbud mot besök på äldreboende.

Krisledningsnämndens beslut om att stänga LSS-boenden gäller tillsvidare.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se