Emmaboda kommun utökar avhämtning av matlådor på fler tätorter och till gymnasieelever som studerar på annan ort

Med anledning av distansundervisningen för gymnasieeleverna erbjuder Emmaboda kommun sedan den 30 mars matlådor till eleverna på Vilhelm Mobergsgymnasiet. Utökningen gäller elever som studerar på annan ort och hämtning ska kunna göras från flera tätorter.

Det finns ett behov att utöka erbjudandet om matlådor att även inkludera elever som är folkbokförda i Emmaboda kommun men som gör sin gymnasieutbildning på annan ort.

Då det blir ett större antal elever är tanken att eleverna ska kunna hämta sina matlådor i den tätort som de tillhör utifrån sin folkbokföringsadress.

Gymnasieeleverna på Vilhelm Mobergsgymnasiet och gymnasieelever som studerar på annan ort men som är folkbokförda i Emmaboda kommun ska kunna hämta matlådor på:

Vilhelm Mobergsgymnasiet,
Lindås skola,
Vissefjärda skola,
Johansfors skola eller
Långasjö skola.

Erbjudandet om matlådor gäller från och med måndagen 20 april 2020 (v. 17) och tills vidare, dock längst till vårterminens slut 2020.

Det kommer bli två vägar att beställa mat på:

Vilhelm Mobergsgymnasiets elever fortsätter göra sin matbeställning via Google Classroom

Övriga gymnasieelever som studerar på annan ort men är folkbokförda i Emmaboda kommun gör sin matbeställning via formulär på kommunens webb: https://www.emmaboda.se/4.58688194171312101bc811a.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du måste göra din beställning senast kl. 16.00 dagen innan du ska hämta matlådan.

För mer information om praktiska detaljer om matlådorna kontakta:

Anne Eriksson, tf kostchef
telefon: 0471-24 91 36, e-post: anne.eriksson@emmaboda.se

För mer information om beslutet kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se