Emmaboda kommun gör om delar av stationsområdet

Från och med den 4 maj och cirka en och en halv månad framåt kommer stationsområdet att göras om. I samband med ombyggnaden ska även utsmyckningen i form av en skulptur och citat med Vilhelm Moberg-tema placeras ut.

Parkeringen vid busshållplatserna stängs under byggnationen och cykelställen tas bort. När arbetet är klart kommer området ha två färre bussfickor, nya cykelställ och en mer tilltalande yttermiljö med plattor och utsmyckningar i form av en bronsskulptur av Vilhelm Mobergs cykel och flera Mobergcitat på trottoaren.

För mer information kontakta:

Niclas Beermann, chef Tekniska förvaltningen
telefon: 0471-24 90 71, e-post: niclas.beermann@emmaboda.se