Nummer att ringa utanför kontorstid

Journummer att vända sig till efter kontorstid:

  • Sydostjouren (Socialjouren) 020-45 39 00
    (orosanmälningar när barn far illa och vid behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer)
  • Emmaboda Energi, jour El 0471-24 97 70
  • Emmaboda Energi, jour Vatten och avlopp 0471-24 97 60
  • Emmaboda Energi, jour Fjärrvärme 0471-24 97 80
  • Emmaboda Bostads AB (EBA), jour 070-548 37 59
  • Snöröjning, beredskapstelefon (vecka 49 - vecka 11) 0471-24 91 00
Till toppen