Nummer att ringa utanför kontorstid

Journummer att vända sig till efter kontorstid:

  • Sydostjouren (Socialjouren) 020-45 39 00
    (orosanmälningar när barn far illa och vid behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer)
  • Emmaboda Energi, jour El 010-353 17 70
  • Emmaboda Energi, jour Vatten och avlopp 010-353 17 60
  • Emmaboda Energi, jour Fjärrvärme 010-353 17 80
  • Emmaboda Bostads AB (EBA), jour 070-548 37 59
  • Snöröjning, beredskapstelefon, (vecka 49 - vecka 11) 010-353 11 30
  • Tekniska kontorets fastighetsberedskap (dygnet runt) 010-353 11 50