Utbildning & barnomsorg

Vi har kommunal förskola i alla tätorter och två privata förskolor.

Vi har 5 stycken F-6 skolor inklusive fritidshem, Bjurbäcksskolan 7-9 och grundsärskola.

  1. Här arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens.

Vi har ett bra programutbud och kan även erbjuda Industritekniska programmet.

Vi erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI och Särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Vi undervisar i musik, teater och mycket mer. Vi har även hand om all musikundervisning

på alla skolor.