Förskolan Videbacken

Förskolan Videbacken

Förskolan Videbacken i Broakulla består av två avdelningar.

Sjukanmälan

0471-24 93 28

Under läsåret arbetar förskolan med det kommungemensamma temat ”Hållbar utveckling”. Vi kommer att koncentrera oss på Värdegrund, Inkluderande arbete samt Hållbart utvecklande arbete. Vi kommer att arbeta med detta på olika vis i de olika åldersgrupperna.

Förskolan har en ateljé och ett torg som avdelningarna gemensamt använder. Där får barnen möjlighet att undersöka, skapa med olika material, göra egna val samt att det skapar möten mellan barnen. Miljöerna anpassas kontinuerligt efter barnens behov och förskolans projekt och tema. Genom en inspirerande, tillgänglig och utmanande miljö ute och inne, vill vi skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

På avdelningarna har vi material anpassat efter de åldrar som vistas där. Materialet anpassas efter barnens behov och intressen under året. Barnen klarar av att använda miljön själva då material är tillgängligt för dem och att de självständigt kan välja och byta aktivitet.

Videbacken har en verksamhetspärm på varje avdelning där vi i bild och text dokumenterar barnens lärande, förskolans vardag samt projekt vi arbetar med. Barn och personal gör denna dokumentation tillsammans.

Matsedel


  • Varm korv med potatismos

  • Kyckling-nuggets, ris och sås

  • Hamburgare med bröd

  • Lasagne

  • Fläsknoisette, potatis och gräddsås
Till toppen