Information till gymnasieelever som går i skola i annan kommun

Vill eller behöver du som har ett fysiskt skolkort (ej skolbiljett i app) åka med SJ Regional mellan några av följande orter: Emmaboda-Lessebo-Hovmantorp-Växjö-Alvesta-Värnamo

Då behöver du ha ett inspektionskvitto att visa upp ihop med ditt skolkort. Detta inspektionskvitto skriver du själv ut i en biljettautomat, som finns på alla stationer. Välj: Använd resekort och håll emot skolkortet mot läsaren. Välj sedan: Skriv ut information. Obs! inspektionskvittot behöver INTE skrivas ut vid varje resa utan samma kvitto kan förvaras ihop med kortet och visas upp.

Finns inget inspektionskvitto ihop med skolkortet vid resa kan en Tilläggsavgift på 1200 kr komma att skrivas ut.

OBS! Gäller inte Öresundståg eller Krösatågen utan bara SJ Regional (det som trafikerar Kalmar-Göteborg).