Information med anledning av coronavirus och covid- 19

Vi får många frågor från verksamheterna om vilka symtom som gäller för när barn och elever ska vara i förskolan eller skolan. Här kommer information om vad som gäller.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor
För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Friska barn ska gå i skolan
De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så hänvisar Folkhälsomyndigheten till att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Undervisning på distans
Om det ändå blir aktuellt att stänga våra skolor eller mot bakgrund av att vi har många elever och personal sjuka i säsongsinfluensa ska vi ha beredskap och planering för att genomföra undervisning på distans. Vissa tjänster från läromedelsförlag har öppnats upp och kan användas utan kostnad för genomförande av distansundervisning. Varje lärare och arbetslag har ansvar att orientera sig om möjligheten att utveckla undervisning på distans för elever som är långvarigt borta från skolan eller om skolorna kommer att stängas. Det är därför viktigt att samtlig personal och elever tar hem sin dator samt lämplig utrustning/litteratur varje dag.

Om en elev blir sjuk under skoldagen
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Prioritera elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 3
Elever i grundskolans sista årskurs och som ska ha slutbetyg för att ansöka till gymnasiestudier samt elever i gymnasiets årskurs 3 är prioriterade för att genomföra undervisning. Mentorer till dessa elever har ett särskilt ansvar att följa upp så att förlorad undervisning kan tas igen.

Externa besök och studiebesök ställs in
Under de kommande veckorna ställs externa besök och studiebesök in för att minska risken för smittspridning. Beslut i varje enskilt fall tas av rektor. I första hand till den 27 mars men det kan komma att förlängas. Prao för årskurs 8 skjuts upp till senare på terminen eller till nästa läsår. Planera frigjord tid för andra aktiviteter med koppling till mål i läroplanen. Utvecklingssamtal skjuts upp eller genomförs på distans/telefon/skype.

Minska barns oro för coronaviruset
Många oroas just nu över coronavirusets framfart. Den intensiva medierapporteringen och diskussioner om viruset kring middagsbord och på skolgårdar kan även väcka känslor och tankar hos barn. Se länk nedan om vad du ska tänka på när du pratar med barn om coronaviruset. Det viktigaste är att lyssna på barnen samt att inte överföra din egen oro till barnen.

Städning
Utöver handhygien och andra förebyggande åtgärder är städning viktigt. Tekniska förvaltningen arbetar med att städa toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken mer frekvent. Det vi kan göra i verksamheten är att torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord varje dag.

Nu hjälps vi åt!
Vi står inför stora utmaningar i Emmaboda kommun och i vår verksamhet inom bildningsförvaltningen. Nu gäller det att vi hjälps åt och gör det så bra som möjligt för våra barn, elever och varandra.

Lennart O Werner
Bildningschef


Länkar till mer information

Så pratar du med barn om coronaviruset
Bris: www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Skolverket och Folkhälsomyndigheten
Skolverket: www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten
Smittskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen