Information inför jul- och nyårsledighet

Ett mycket annorlunda år närmar sig sitt slut. Pandemin med covid-19 har präglat alla våra verksamheter. Tyvärr är det inte slut utan också nästa år, 2021 kommer att inledas på samma sätt.

Vi följer utvecklingen av frånvarande elever och personal. Det finns beredskap att vidta åtgärder om personal eller elever testas positivt för covid-19. Bedömning görs löpande, avstämning med Regionens smittskyddsorganisation och beslut fattas av krisledningsnämnden.

Vårt uppdrag är att i det längsta hålla våra verksamheter igång. Skolan utgör en viktig bärare av samhällsviktiga funktioner, speciellt i förskolan och upp till klass 6. Det är avgörande för flera familjer att förskola och skola fungerar så att föräldrarna kan förvärvsarbeta. Dessutom utgör skolan en viktig och fast punkt i tillvaron för många barn. Detta är bland annat skälen till att kommunen som sista skyddsåtgärd kan övergå till att fjärrundervisa eller stänga förskola och skola, speciellt för barnen i lägre åldrar. För yngre barn, upp till och med årskurs 5, finns begränsade möjligheter till distansundervisning i nuläget.

Vi önskar nu att det blir en lugn tid med ledighet och återhämtning för alla över jul- och nyårshelgerna. Inför starten av vårterminen vill vi att ni är fortsatt uppmärksamma på symtom och att ni följer aktuella rekommendationer från myndigheter.

Region Kalmar läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.ses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunövergripande information läggs ut löpande på Emmaboda kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avslutningsvis vill jag önska er alla

God Jul & Gott Nytt År!

Lennart O Werner
Bildningschef

Till toppen