Riktlinjer för Emmabodas skolor inför Ramadan

Ramadan pågår under 30 dagar från gryningen till solens nedgång. Årets Ramadan påbörjas den 13 april och avslutas den 12 maj med högtiden Eid al-fitr.

Till toppen