Fritidsgården stängs tillfälligt för barn yngre än högstadieålder

Efter flertalet konstaterade fall av Covid-19 på Bjurbäcksskolan F-6 beslutar krisledningsnämndens ordförande att stänga fritidsgården tillfälligt.

Fritidsgården i Emmaboda är under vecka 17 (26/4-2/5) stängd för barn yngre än högstadieålder.

Johan Jonsson (C), ordförande Krisledningsnämnden Emmaboda kommun

Till toppen