Sommarskola 2021 för årskurs 6-9

Under början av sommarlovet 2021 kommer vi att anordna lovskola för elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Detta läsår utvidgas målgruppen även med elever i åk 6 och 7.

Utifrån Coronasituationen under läsåret beslutade krisledningsnämnden 21-02-25 ”att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att planera för utökad lovskola för årskurs 6-9, alternativt förlängd termin för årskurs 7-9, så att eleverna i berörda årskurser ska nå den kunskapsnivå som skulle uppnåtts vid normal undervisning och under normala förhållanden”.

Vi kommer framförallt att erbjuda stöd i ämnena svenska, engelska och matematik men även andra ämnen som elever behöver hjälp med. Undervisningen genomförs på Bjurbäcksskolan 7-9, även för åk 6. Som lärare arbetar våra egna lärare men även extern personal kan förekomma.

Elever som åker buss eller tåg till skolan kommer att få bussbiljetter för de aktuella dagarna. Det kommer att serveras lunch samtliga dagar under lovskolan. Frukost räknar vi med att man äter hemma.

Sommarskolan äger rum vecka 24-26 kl. 08:30-14:00

onsdag den 16 juni – fredag 18 juni

måndag den 21 juni – onsdag den 23 juni

måndag den 28 juni – onsdag den 30 juni

Anmälningsblankett delas ut i skolan.

Till toppen