Nyhetsarkiv för bygga, bo och miljö

  • Bygga, bo & miljö

    Bygg och Miljönämndens pris 2022

    Christina Buitink och Wouter Buitink får bygg- och miljöpriset med 15 000 kronor för förtjänstfullt byggnadsvårdsarbete för sin fastighet Vissefjärda ...
  • Bygga, bo & miljö

    Nu är arbetet igång i Rasslebygd och Verda

    I juni fick Emmaboda kommun bidrag från Naturvårdsverket för åtgärdsförberedande arbete, dvs planering för täckning av Rasslebygdsdeponin. Samtidigt k...