Dricksvatten

Tre stycken dricksglas

Om du får ditt dricksvatten från de kommunala vattenverken så är det Emmaboda Energi som producerar vattnet och kan hjälpa dig med frågor om det. Om du däremot tar dricksvatten ur enskild brunn så kan Bygg- och miljöenheten hjälpa dig om du har frågor om eget dricksvatten.

Har du eget vatten från enskild brunn så kan du förbättra det långsiktiga skyddet av vårt livsviktiga vatten genom att registrera din brunn i Brunnsarkivet. Har du frågor så når du bygg- och miljöenheten via kommunens växel.

Emmaboda Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ägs av invånarna i Emmaboda kommun och kan också svara på frågor om vattenskyddsområden. Bolagets övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas. Emmaboda Energi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el och värme. De tar även hand om hushållens avfall och avlopp.