Avlopp

Alla bostäder och verksamheter har någon form av avlopp som antingen hanteras av fastighetsägaren själv eller så är avloppet kopplat till det kommunala ledningsnätet.

Bygg- och miljöenheten kan hjälpa dig med frågor om enskilt avlopp.

Emmaboda Energi är det lokala bolag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. De kan hjälpa dig med frågor om kommunalt avlopp. Emmaboda Energis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas. Emmaboda Energi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el och värme. De tar även hand om hushållens avfall och avlopp.