Registrera din vattenbrunn och få ett bättre skydd

Egen vattenbrunn på landsbygden.

Nu finns möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och mängd, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten vid vattenbrist.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär från SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på webben.

Vid frågor om brunnar får ni gärna kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens besökscenter.

Till toppen