Eget dricksvatten och vattenprov

När kontrollerade du din brunn eller ditt dricksvatten senast? Om du har egen brunn är du själv ansvarig för att ta vattenprover så du kan kontrollera vattnets kvalitet.

Vill du veta kvaliteten på ditt dricksvatten kan du göra det till reducerat pris genom bygg- och miljöenheten som har upphandlat ett avtal med en extern aktör. Har du barn under 1 år eller är gravid kan du få en gratis vattenanalys genom oss.

Inlämning av provflaskor

De provtagningsflaskor, kylväska och kylklampar du behöver för din provtagning kan du hämta i kommunens Besökscenter på Rådhusgatan 2 i Emmaboda. Vi lämnar med instruktioner om hur du går till väga vid provtagningen.

Vattenproverna ska lämnas in till oss på tisdagar före klockan 12.00. Det är viktigt att provet tas samma dag som det lämnas in.

Både vattenkvalitet och vattentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Därför är det viktigt att sköta och underhålla sin vattentäkt och kontrollera vattenkvaliten regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning vart tredje år.

Råd – sköt om din brunn

Ett av de vanligaste problemen är att det läcker in ytvatten i brunnen. För att förhindra detta bör materialet runt brunnen vara tätt och att marken ska luta från brunnen. Brunnslocket ska skydda mot att vatten tränger in. Sätt gärna nät för luftningen av brunnen för att förhindra smådjur som råttor och grodor att ta sig in.

Kostnader

Nedan kan du se vad analyserna kostar med vår rabatt.

Skriv tabellbeskrivning här

Analys

Kostnad exkl. moms

Mikrobiologisk

139 kronor

Kemiskt

115 kronor

Radon

25 kronor

Bergsborrade brunnar kan innehålla höga halter av uran och arsenik. Dessa analyser går att beställa utöver den mikrobiologiska eller kemiska analysen.

VA-bidrag

Om du ska förbättra eller anlägga en ny vattenanläggning kan du ansöka om VA-bidrag. Det är viktigt att du gör ansökan om VA-bidrag innan arbetet påbörjas. Till ansökan ska du bifoga följande handlingar: kopia på analys av dricksvatten med kemiskt och mikrobiologiskt utlåtande, offert på anläggningen samt en situationsplan eller karta där placeringen av dricksvattenbrunn och avloppsanläggningar är inritade.