Historia

Gammal bild på järnvägsstationen i Emmaboda

När Emmaboda tätort en gång i tiden anlades som järnvägsknut placerades det precis mitt emellan residensstäderna Kalmar, Karlskrona och Växjö med hjälp av en passare. Det blev exakt 57 kilometer till alla tre städerna.

Läget ansågs viktigt år 1874 när järnvägen drogs fram. Det argumentet är ännu viktigare i dag. I alla avseenden. Om du ger dig tid att lära känna Emmaboda så kommer du att känna spåren av Emmabodas rika historia.

Det var här Vissefjärdabonden Nils Dacke i sitt Dackeland gjorde sig känd i hela Norden för sin frihetskamp mot den svenske kungen och hans fogdar. Dackes blod rinner även i dag i våra ådror och gör oss frihetsälskande och upproriska med ett nytänkande sätt.

Vilhelm Moberg är en annan person som lämnat ett tydligt avtryck i Emmabodas historia. Hans beskrivningar och berättelser om de småländska torparna lever för alltid kvar långt utanför de småländska gränserna.

Och visst känner vi oss stolta att vi tillhör de människor som Moberg så levande beskrev. De som aldrig gav upp - de som alltid såg möjligheter där andra såg oöverstigliga hinder.